24 Dec 2014

HronoMan-ova čestitka


Budite istrajni, hrabri i uvek sebi postavljajte visoke ciljeve.
 Na tom putu budite disciplinovani, uporni, dosledni i spremni i za poneku žrtvu.
Sa zdravom ishranom i u narednoj godini!


0 komentara:

Postavi komentar